MOXIBUSTIÓ

Tècnica que es realitza aplicant calor a certs punts del cos, mitjançant un “puro” d’artemisa. S’aconsegueix una sensació molt agradable d’escalfor a la zona.