GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA

                          


 La gimnàstica hipopressiva la podem definir com un conjunt d’exercicis posturals rítmics que tenen com objectiu enfortir la faixa abdominal sense que hi hagin efectes negatius sobre el sòl pèlvic .
És un treball abdominal moltcomplet que provoca a llarg termini una modificació significativa de l’esquema corporal (allibera tensions musculars), de l’esquema respiratori i de l’estat emocional.

És una tècnica ideal per la prevenció de seqüeles en el post part com ara incontinència urinària d’urgència, prolapse d’òrgans, alteracions en les relacions sexuals, recuperar el to abdominal,...

També és eficaç en patologies funcionals com ara dolors abdominals o d’esquena, escoliosis, taquicàrdies, ansietat, fatiga, ...