FISIOTERÀPIA PER A LESIONS NEUROLÒGIQUES

Tractaments per a: pàrkinson, hemiplègies, pinçaments, paràlisis,...
Mitjançant estiraments, exercicis passius i actius, tècnica de Kabat, tècnica de Bobath,...