FISIOTERÀPIA PER A AFECCIONS DE L’APARELL RESPIRATORI

- Ensenyar exercicis per poder augmentar la capacitat respiratòria, per poder augmentar l’expulsió de secrecions – mucositats,...

Respiracions guiades, tècnica de Clapping,...
Ex: en MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), bronquitis, pneumònies,...