DIGITOPUNTURA

Es realitzen pressions i massatge en uns punts concrets depenent de la patologia a tractar. Són punts d’acupuntura (per tant relacionats amb els meridians).